Zgoda na leczenie

requip modutab ulotka

Obowiązek uzyskania zgody pacjenta na przeprowadzenie np. zabiegu chirurgicznego wynika stąd, że chory traktowany jest jako podmiot, a nie przedmiot. Większa świadomość pacjenta, zastosowanie najnowszych sposobów leczenia, wymusza na lekarzach konieczność informowania chorego nie tylko o wynikach badań, ale także o chęci wdrożenia określonego sposobu leczenia.

Kodeks Etyki Lekarskiej reguluje również kwestię odmowy chorego. W każdym przypadku lekarz musi szanować wszelkie decyzje, które są podjęte przez pacjenta świadomego ewentualnych konsekwencji odmowy. Podstawą jest wzajemna komunikacja między lekarzem a chorym. Do obowiązków lekarza zalicza się dokładne poinformowanie pacjenta o jego stanie zdrowia, przy czym przekazywane informacje muszą być zrozumiałe dla niego. Lekarz chcąc wdrożyć określone leczenie musi uświadomić pacjenta o potencjalnym ryzyku lub możliwych zagrożeniach, wynikających np. z operacji bądź stosowania leków.

W niektórych sytuacjach zgoda na leczenie może pochodzić od innych osób, niż pacjent. Jest to praktykowane wówczas, gdy chory nie ma możliwości świadomego wyrażenia zgody. Wówczas lekarz może zwrócić się do przedstawiciela ustawowego, który podejmie dalsze decyzje. Jeśli pacjentem jest osoba niepełnoletnia, również w jej przypadku lekarz powinien uzyskać zgodę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

etyka.historiamedycyny.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.