Obowiązki lekarza

Podstawowym celem lekarza jest pomoc medyczna osobom potrzebującym. Określone zasady postępowania zostały także uregulowane w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Znajdują się w niej zapisy dotyczące ciągłego poszerzania wiedzy oraz umiejętności lekarskich.

Uwzględnione zostały także relacje personelu medycznego. Obowiązkiem lekarza jest szanowanie wszystkich pracowników m Czytaj dalej Obowiązki lekarza

Eutanazja a etyka lekarska

Eutanazja jest tematem bardzo kontrowersyjnym w wielu społeczeństwach. Posiada zarówno przeciwników, jak i zwolenników. Eutanazję można określić jako zamierzone pozbawienie życia chorego, przy czym odbywa się to na jego prośbę. Chory musi być świadomy swojego życzenia. Z kolei lekarz powinien skonsultować dany przypadek z innymi specjalistami. Czy lekarz ma jednak prawo decydować o rozmyślnym pozbawieniu życia? Czytaj dalej Eutanazja a etyka lekarska

Lekarz a prawa pacjenta

Relacje pacjent-lekarz powinny opierać się na wzajemnym szacunku oraz zaufaniu. Obowiązkiem każdego lekarza jest życzliwe oraz kulturalne traktowanie wszystkich pacjentów. Pacjent może mieć udział w podejmowaniu decyzji odnośnie jego zdrowia. Lekarz powinien respektować wszelkie postanowienia pacjenta. Istotny jest również sposób udzielania informacji medycznych. Lekarz musi tak sformułować zalecenia, aby były one zrozumiałe dla pacjenta. Powinien także wyczerpująco udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania czy wątpliwości chorego. Czytaj dalej Lekarz a prawa pacjenta