Jakość świadczeń zdrowotnych

czy znacie dobre leki na astmę Synflorix

Pacjent, udający się na wizytę lekarską, ma nadzieję na poprawę swego stanu zdrowia. Lekarz na podstawie swojej wiedzy i przeprowadzenia określonych badań, decyduje o sposobie leczenia. W jaki sposób Kodeks Etyki Lekarskiej reguluje tę kwestię?

Zgodnie z poszczególnymi zapisami, wszelkie czynności, które zostaną powzięte przez lekarza, muszą być wykonane z dużą starannością. Na każdy przypadek medyczny lekarz musi przeznaczyć tyle czasu, ile trzeba by dokładnie zapoznać się z historią choroby pacjenta. Do obowiązków lekarza zalicza się zbadanie pacjenta. Dopiero wówczas może zaproponować konkretny sposób leczenia. W niektórych przypadkach jest jednak możliwość udzielenia porady lekarskiej na odległość.

Lekarz nie powinien wykraczać poza zakres swoich kompetencji zawodowych. Dotyczy to zarówno czynności diagnostycznych, profilaktycznych czy leczniczych. Jeżeli lekarz uzna, że nie posiada wystarczającej wiedzy czy doświadczenia w danym przypadku medycznym, powinien skonsultować się z innym specjalistą. I od tej reguły jest jednak wyjątek. Dotyczy on sytuacji, w których interwencja lekarska powinna być natychmiastowa, ponieważ brak jakichkolwiek czynności mogłoby zagrażać życiu pacjenta. Ponadto lekarz powinien dążyć do tego, by jego praca odbywała się w warunkach, które zapewnią właściwą jakość świadczeń zdrowotnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

etyka.historiamedycyny.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.