Co uwzględnia tajemnica lekarska?

Polio Sabin

Na każdego lekarza nałożony jest obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. Oznacza to, że wszelkie informacje odnośnie zdrowia pacjenta, wyników badań czy pełnionej opieki nie mogą być wyjawione osobom nieupoważnionym. Taka reguła obowiązuje nawet po śmierci pacjenta.

Tajemnica lekarska dotyczy także personelu medycznego, który pełni opiekę zdrowotną nad pacjentem. Jednakże lekarz może udzielić tylko koniecznych informacji, dzięki którym pomoc medyczna będzie udzielona prawidłowo. W niektórych przypadkach lekarz może jednak wyjawić informacje o stanie zdrowotnym chorego. Dotyczy to lekarzy innych specjalności, których pomoc jest niezbędna w procesie dalszego leczenia. Lekarz ma również obowiązek przekazania wszelkich informacji organom, które otrzymały prawne upoważnienie. Przedtem jednak powinien powiadomić o tym pacjenta.

Ponadto lekarz jest zwolniony z tajemnicy lekarskiej w kilku przypadkach. Jednym z nich jest zgoda pacjenta. Drugim kryterium jest realne zagrożenie zdrowia lub nawet życia pacjenta w przypadku zachowania tajemnicy lekarskiej. Ostatnim czynnikiem są poszczególne przepisy prawne.

Lekarz, pacjent i choroba śmiertelna

Etyka lekarska zakłada, że stanowisko lekarza może pełnić osoba, która wykazuje takie cechy jak: dobroczynność, empatia, współczucie czy cierpliwość. Początkowo nie uwzględniano tego, czy lekarz powinien informować pacjenta o śmiertelnej chorobie. Taka informacja mogłaby wyrządzić szkodę pacjentowi i spowodować pogorszenie nie tylko zdrowia fizycznego, ale także psychicznego. Wówczas zakładano, iż lekarz nie musi udzielać pacjentowi wiadomości odnośnie niepomyślnych rokowań zdrowotnych. Do obowiązku lekarza należało z kolei powiadomienie o tym najbliższej rodziny. Panowało przekonanie, iż chory przez cały czas powinien mieć nadzieję na wyzdrowienie. Czytaj dalej Lekarz, pacjent i choroba śmiertelna

Obowiązki lekarza

Podstawowym celem lekarza jest pomoc medyczna osobom potrzebującym. Określone zasady postępowania zostały także uregulowane w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Znajdują się w niej zapisy dotyczące ciągłego poszerzania wiedzy oraz umiejętności lekarskich.

Uwzględnione zostały także relacje personelu medycznego. Obowiązkiem lekarza jest szanowanie wszystkich pracowników m Czytaj dalej Obowiązki lekarza

Eutanazja a etyka lekarska

Eutanazja jest tematem bardzo kontrowersyjnym w wielu społeczeństwach. Posiada zarówno przeciwników, jak i zwolenników. Eutanazję można określić jako zamierzone pozbawienie życia chorego, przy czym odbywa się to na jego prośbę. Chory musi być świadomy swojego życzenia. Z kolei lekarz powinien skonsultować dany przypadek z innymi specjalistami. Czy lekarz ma jednak prawo decydować o rozmyślnym pozbawieniu życia? Czytaj dalej Eutanazja a etyka lekarska