Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków lekarza, składana jest przysięga Hipokratesa. Przez wielu jest ona uważana za kanon etyki lekarskiej. Warto jednak wspomnieć, że nie zawsze owa przysięga była traktowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Na początku ubiegłego wieku, przysięga Hipokratesa miała więcej przeciwników, niż zwolenników. Spowodowane to było znaczącym rozwojem nauki, w tym medycyny. Część zwolenników racjon


Czytaj dalej

Rozwój współczesnej medycyny umożliwił dokonywanie transplantacji poszczególnych narządów. Często w ten sposób można uratować życie chorego. Jak kwestię transplantacji reguluje Kodeks Etyki Lekarskiej?


Czytaj dalej

Pacjent, udający się na wizytę lekarską, ma nadzieję na poprawę swego stanu zdrowia. Lekarz na podstawie swojej wiedzy i przeprowadzenia określonych badań, decyduje o sposobie leczenia. W jaki sposób Kodeks Etyki Lekarskiej reguluje tę kwestię?


Czytaj dalej
relanium Kalipoz Prolongatum

Obowiązek uzyskania zgody pacjenta na przeprowadzenie np. zabiegu chirurgicznego wynika stąd, że chory traktowany jest jako podmiot, a nie przedmiot. Większa świadomość pacjenta, zastosowanie najnowszych sposobów leczenia, wymusza na lekarzach konieczność informowania chorego nie tylko o wynikach badań, ale także o chęci wdrożenia określonego sposobu leczenia.

Kodeks Etyki Lekarskiej reguluje również kwest


Czytaj dalej

Etyka lekarska zakłada, że stanowisko lekarza może pełnić osoba, która wykazuje takie cechy jak: dobroczynność, empatia, współczucie czy cierpliwość. Początkowo nie uwzględniano tego, czy lekarz powinien informować pacjenta o śmiertelnej chorobie. Taka informacja mogłaby wyrządzić szkodę pacjentowi i spowodować pogorszenie nie tylko zdrowia fizycznego, ale także psychicznego. Wówczas zakładano, iż lekarz nie musi udzielać pacjentowi wiadomości odnośnie niepomyślnych rokowań zdrowotnych. Do obowiązku lekarza należało z kolei powiadomienie o tym najbliższej rodziny. Panowało przekonanie, iż chory przez cały czas powinien mieć nadzieję na wyzdrowienie.


Czytaj dalej

Relacje pacjent-lekarz powinny opierać się na wzajemnym szacunku oraz zaufaniu. Obowiązkiem każdego lekarza jest życzliwe oraz kulturalne traktowanie wszystkich pacjentów. Pacjent może mieć udział w podejmowaniu decyzji odnośnie jego zdrowia. Lekarz powinien respektować wszelkie postanowienia pacjenta. Istotny jest również sposób udzielania informacji medycznych. Lekarz musi tak sformułować zalecenia, aby były one zrozumiałe dla pacjenta. Powinien także wyczerpująco udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania czy wątpliwości chorego.


Czytaj dalej

Na każdego lekarza nałożony jest obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. Oznacza to, że wszelkie informacje odnośnie zdrowia pacjenta, wyników badań czy pełnionej opieki nie mogą być wyjawione osobom nieupoważnionym. Taka reguła obowiązuje nawet po śmierci pacjenta.

Tajemnica lekarska dotyczy także personelu medycznego, który pełni opiekę zdrowotną nad pacjentem. Jednakże lekarz może udzielić tylko koniecznych informacji, dzięki którym pomoc medyczna będzie udzielona prawidłowo. W niektórych przypadkach lekarz może jednak wyjawić informacje o stanie zdrowotnym chorego. Dotyczy to lekarzy innych specjalności, których pomoc jest niezbędna w procesie dalszego leczenia. Lekarz ma również obowiązek przekazania wszelkich informacji organom, które otrzymały prawne upoważnienie. Przedtem jednak powinien powiadomić o tym pacjenta.

Ponadto lekarz jest zwolniony z tajemnicy lekarskiej w kilku przypadkach. Jednym z nich jest zgoda pacjenta. Drugim kryterium jest realne zagrożenie zdrowia lub nawet życia pacjenta w przypadku zachowania tajemnicy lekarskiej. Ostatnim czynnikiem są poszczególne przepisy prawne.


Czytaj dalej


Strona 1 z 212